Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager
Meny

Aktuelt

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

 

Fra 1.januar 2021 har det kommet endringer i barnehageloven knyttet til barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø.

 

Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Rammeplanen stiller allerede krav om dette, nå blir forpliktelsen tatt inn i loven. Det skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre.

 

 

Kort oppsummert er dette det som er nytt:

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

 

Vi vet mye om hva vi kan gjøre for å forebygge mobbing. Trygge og nærværende voksne som har et positivt syn på barnet er avgjørende. Godt samarbeid mellom hjem og barnehage med fokus på barnets beste. Å skape et miljø i barnehagen med en inkluderende holdning der ingen holdes utenfor fellesskapet og der alle har omsorg for hverandre. Det å bygge gode relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne er svært viktig. Vi trenger voksne som gir både positive og negative tilbakemeldinger med omsorg.

 

 

I Akasia Barnehage jobber vi kontinuerlig med punktene over.

I forbindelse med endringene i barnehageloven utarbeider vi en handlingsplan for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing og vi justerer vårt HMS arbeid i tråd med nye retningslinjer. Vi har også gjennomført webinar for våre ansatte hvor temaet var knyttet til endringer i barnehageloven og voksenrollen. I etterkant av webinar har vi arbeidet med refleksjonsoppgaver i den enkelte barnehage for å sikre at vi alle er kjent med endringer i loven og våre plikter. Akasia Barnehage har utformet en digital verktøykasse hvor styrere av barnehagene finner aktuell litteratur, artikler og filmer om temaet. Den enkelte barnehage jobber med å utarbeide konkrete handlingsplaner i egen barnehage og har temaet til diskusjon på ulike møter i barnhagen.

 

 

 

 

Personvern